Profil

Mini-smeden

Mini-smeden - 9990 Skagen - 21440955 / 98450955

Firmaet´s profil:


Mini-smeden er et enmandsfirma, der blev startet i 2002 af Torben Eskildsen.


Som 32 årig, efter at have arbejdet som skibsmontør i 15 år og efter at  have fungeret som værkfører i 2 år, startede han som selvstændig.


Mini-smedens målsætning:


Ved hjælp af fleksibilitet / mobilitet, at  kunne udføre arbejdsopgaver såvel i Danmark som Udland.


Firmaets koncept, bygger på at værkstedet er opbygget i en stor varevogn, der er fuldt udstyret med håndværktøj, lille drejebænk, søjleboremaskine, elektrode / tig svejser, gevindskæremaskine, rørbukker til hydraulik / stål rør, skæreringsmatriser / udkraver til hydraulik rør samt gas & ilt sæt.

Ligeledes, kan firmaer, værksteder, fabrikker og lignende, der har brug for et par ekstra hænder i en kortere periode, leje Mini-smedens arbejdskraft.


Da det jo er et enmandsfirma, er Mini-smeden´s politik, at ét arbejde færdiggøres, før det næste påbegyndes.

Det er dog en selvfølge, at der kan laves aftaler efter normal arbejdstids ophør, således at: de timer til normal timeløn, man er blevet ”snydt” for tillægges tiden efter normal arbejdstids ophør.

                                            

For nærmere information, kontakt Mini-smeden på 21440955.